Krajská súťaž mladých moderátorov

11. 11. 2014 | Aktuality

Mimoriadna cena poroty – Sárová Bystrica 2014

Dávid Kurčina žiak II. F triedy získal na krajskej súťaži mladých moderátorov mimoriadnu cenu poroty. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina zorganizovalo 5. novembra krajskú súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica.

Na žilinskej radnici sa stretli víťazi regionálnych kôl a súťažili o postup do celoslovenského kola. Dvadsaťjeden súťažiacich z piatich regiónov Žilinského kraja prišlo prezentovať svoj moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V prvej súťažili moderátori vo veku od 15 do 18 rokov, v druhej od 19 do 25 rokov. Predviedli sa v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie.  Výhercovi srdečne blahoželáme.

 

najnovšie články