Koncert s tematikou mediálnej výchovy

24. 10. 2017 | Aktuality

Dňa 23. 10. 2017 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili koncertu s tematikou mediálnej výchovy.

Program pripravila hudobná skupina FREE VOX, ktorá pomocou známych populárnych piesní, hovoreného slova, hudobného kvízu a otázok priblížila žiakom problematiku hodnôt v živote človeka, informácie o Európskej únii, ale aj problematiku rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti medzi ľuďmi. 

najnovšie články