Kniha, ktorá zmenila môj život

29. 10. 2018 | Aktuality

 

Certifikát …

Medzinárodný projekt cez internet eTwinning 

Hlavní projektoví partneri: Andrea Piterová Kokoruďová – Spojená škola v Tvrdošíne a Renata Sowada – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. 

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme v mesiaci október zorganizovali v spolupráci s projektovým partnerom čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Žiaci 3. A, 4. A a 4. AO triedy predstavili knihu, ktorá zanechala estetickú, výchovnú, náučnú alebo informačnú stopu v ich živote. Odporučili ju spolužiakom na prečítanie. Formou recenzie, náučnej prípadne reklamnej prezentácie ju zároveň predstavili aj žiakom z poľskej školy v priestoroch Twinspace. Netradičná projektová práce cez eTwinning bola aj formou nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové možnosti na edukáciu a bola zároveň motiváciou na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vytvorenia pozitívneho vzťahu ku knihám a podporou čítania národnej aj inonárodnej beletrie a literatúry vo všeobecnom meradle. 

Aj takouto zábavnou a hravou formou môžeme získať žiakov pre čítanie kníh a poznávanie beletrie. Beseda mala pozitívny ohlas medzi študentmi a priniesla nám netradičnú formu vyučovania posledný októbrový týždeň pred jesennými prázdninami.

najnovšie články