Keď mladí ľudia ľuďmi sú – projekt 

27. 09. 2016 | Aktuality

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne sa zapojila do projektu Keď mladí ľudia ľuďmi sú, projekt na podporu úcty k človeku. Rada mládeže Žilinského kraja takýmto spôsobom chce umožniť mladým ľuďom rozvíjať ich organizačno-partnerskú schopnosť v zbližovaní ľudí žijúcich v mestských komunitách formou organizovania inovatívnych kultúrno-športovo-vzdelávacích aktivít. V projekte sa podporia spoločné iniciatívy mládeže, ktorým záleží na druhých ľuďoch a chcú podporovať úctu k človeku a budovanie priateľských vzťahov v komunitách. Cieľom každej takejto aktivity bude šírenie posolstva úcty k človeku rôznymi metódami, budovanie vzťahov v miestnej komunite medzi ľuďmi rozličných postojov, etník, náboženstiev aj veku.

najnovšie články