„Kde sa vzala, tu sa vzala, na trávniku kopa smetí stála….“

17. 04. 2018 | Aktuality

Dňa 17.4.2018 sa konala jarná brigáda v okolí školského internátu. Počasie prialo, slniečko svietilo a práca išla od ruky. Pod rukami usilovných a šikovných študentov internátu okolie menilo svoj tvar. Vyčistilo sa od buriny, poodnášali sa konáre, listy a vyzametali sa chodníky. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí svoj voľný čas využili zveľaďovaním prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

Vychovávateľky: Mgr. A. Bebejová, Mgr. K. Palková, Mgr. E. Lepáčková

najnovšie články