Jubilejný rok 2013

02. 05. 2012 | Aktuality

Spojená škola Tvrdošín sa pripravuje na Jubilejný rok 2013

Žilinský otec biskup Mons. Tomáš Galis vyhlásil Rok sv. Cyrila a Metoda v Žilinskej diecéze, zasvätený týmto patrónom. Bola vyhlásená súťaž „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda“ pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu  na územie Veľkej Moravy.Naša Spojená škola Tvrdošín sa zapojila do súťaže, ktorá spočíva v splnení troch úloh.

Jednou z nich je navrhnúť a zrealizovať púť po miestach spojených s úctou k sv. Cyrilovi, Metodovi a ich žiakom v svojej diecéze. Dňa 27. apríla 2012 sme túto púť uskutočnili po Orave. Prvou zastávkou bolo Námestovo. Tu sme si pri Kaplnke sv. Gorazda pripomenuli významné medzníky jeho života a  poprosili o jeho orodovanie. Navštívili sme tiež CZŠ sv. Gorazda i farský kostol s oltárom Sedembolestnej Panny Márie  a sv. Cyrila a Metoda. Pútnici si vypočuli príhovor o mariánskej úcte svätých vierozvestcov. Ďalšou našou zastávkou bol filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda v Štefanove nad Oravou. Je to prvý kostol na Orave zasvätený svätým bratom. Tu naša púť vyvrcholila sv. omšou, ktorú slúžil za nás pútnikov p. farár z Tvrdošína J. Marhefka. Poslednou zastávkou bola Brezovica, kde je druhý a posledný kostol na Orave zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. P. farár J. Rusnák nám priblížil históriu úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi vo farnosti. Duchovný program púte sme ukončili tu Krížovou cestou sv. Cyrila a Metoda.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave i uskutočnení púte. Veríme, že prispela k príprave na Jubileum 2013 získaním vedomostí a osobného vzťahu k sv. vierozvestcom a posilnením našej viery. Sv. Cyril, Metod a Gorazd, orodujte za nás!

najnovšie články