JASR a sociálne inovácie

26. 04. 2016 | Aktuality

Nezisková organizácia JASR, vďaka ktorej žiaci III.AO pracujú v programe Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu, im dala možnosť rozvíjať inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia sociálne potreby. 

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt zameraný na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov. Je organizovaný za účasti veľkého počtu európskych krajín, Singapúru a Japonska v spolupráci so spoločnosťou Nationale-Nederlanden (NN).

najnovšie články