IT aj pre dievčatá

02. 05. 2014 | Aktuality

Návšteva firmy Scheidt & Bachmann spojená so vzdelávaním,

cieľom ktorého bolo ukázať, že IT je aj pre dievčatá, aby sa dievčatá viac zapájali a nebáli programovania v rôznych programovacích jazykoch (Java, C++, atď). Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch firmy Scheidt & Bachmann so sídlom pobočky v Žiline. Na vzdelávaní  sa dievčatá oboznámili s možnosťami využitia IT technológií zameraných na programovanie. Následne bola urobená exkurzia celej firmy, kde sa zoznámili s vývojom, testovaním, výrobou a skladaním jednotlivých výrobkov, ktoré zastrešuje firma Scheidt & Bachmann (informačné systémy, systémy pre čerpacie stanice, systémy pre parkovanie…). Na záver celého vzdelávania dievčatá dostali certifikát.

 

najnovšie články