Internátna zoznamovačka

24. 10. 2018 | Aktuality

Tradičnou akciou nášho školského internátu je Imatrikulácia, teda prijímanie prvákov medzi obyvateľov internátu. Na tento deň sa tešili najmä starší žiaci, ktorí si do „parády“ zobrali svojich mladších spolužiakov.  Každý prvák sa na nej podrobil „skúške ohňom“, čím preukázal, že je hoden vstúpiť do našej internátnej rodiny. 

Súčasní prváci si už teraz brúsia zuby na nasledujúcu imatrikuláciu a budúcim prvákom nič nedarujú. 

Mgr. Andrea Bebejová, Mgr. Erika Lepáčková, Mgr. Karin Palková

 

najnovšie články