Informatická súťaž iBOBOR 2011

12. 11. 2011 | Aktuality

Týždni vedy a techniky sa na našej škole uskutočnila informatická súťaž iBOBOR 2011.

V kategórii Senior – žiaci III. a IV. ročníka a v kategórii Junior žiaci I. a II.. ročníka. Súčasne  si žiaci odboru elektrotechnika overili svoje vedomosti a zručnosti v súťaži Zenit v elektronike.

Krajského kola sa zúčastnia žiaci Rastislav Randiak a Adam Mikušovský.

najnovšie články