Informácie o prijímacom konaní

16. 05. 2014 | Aktuality

 Zápis prijatých uchádzačov bude nasledovný:

 

19. 05. 2014 od 08.00 h do 16.00 h

20. 05. 2014 od 08.00 h do 16.00 h

21. 05. 2014 od 08.00 h do 16.00 h

22. 05. 2014 od 08.00 h do 12.00 h

Dňa 22. 05. 2014 sa zistí počet nezapísaných prijatých žiakov na jednotlivé odbory a zistí sa tak počet voľných miest, na ktoré sa posunú žiaci, ktorí skončili pri prijímacom konaní „pod čiarou“..

 

Zápis pôvodne neprijatých žiakov pre nedostatok miesta bude nasledovný:

 

 23. 05. 2014 od 08.00 h do 14.30 h

26. 05. 2014 od 08.00 h do 14.30 h

27. 05. 2014 od 08.00 h do 14.30 h

28. 05. 2014 od 08.00 h do 14.30 h

 29. 05. 2014 od 08.00 h do 12.00 h

Zápis sa vykonáva na sekretariáte školy.

najnovšie články