Imatrikulácia

13. 12. 2018 | Aktuality

 

Dňa 15. novembra 2018 sa u nás konala prvákmi dlho očakávaná imatrikulácia. Veď ako môžu usilovne študovať, keď ešte neboli inaugurovaní do nášho školského kolektívu? ☺

Tento rok imatrikuláciu režíroval dievčenský kolektív III. AO, pod vedením triednej p. uči-teľky Ing. Moniky Sabovej. Do „zombie väznice“ veselo, vtipne ale hlavne s radosťou postupne prijímali nových bažantov z piatich tried I. A, I. B, I. C, I. D a I. E. 

Na začiatku sa každá trieda odprezentovala svojím vlastním programom. Organizátorky im vopred pripravili podmienky, ktoré musel spĺňať. Úlohou bolo nacvičiť a zatancovať spoločný tanec na určenú známu pieseň. Treba pochváliť všetky triedne kolektívy, pretože sa veľmi zodpovedne zhostili tejto neľahkej úlohy. Tance boli originálne a pobavili ☺

Prijímali sme aj nových pánov učiteľov, ktorí „repovali“ staré dobré hity. Ukázali sa ako riadni „showmeni“. V jedálni to pri ich vystúpení priam vrelo ☺ 

Bažanti sa už tradične museli prelúskať súťažami, za ktoré boli odmenení. No ak bolo treba, aj potrestaní. S obrovským nasadaním pripravovali aj spoločný triedny šalát v duchu  súťaže  „Moja trieda varí lepšie ako Tvoja“. 

Nasledovalo podpísanie dekrétu, ktorý je záväzný pre všetkých bažantov počas celého roka. Ak by niekto náhodou pozabudol, čo jeho predseda triedy (dobrovoľne a bez nátlaku ☺) podpísal, radšej ho zverejníme☺ Nakoniec sa otvorila kronika, do ktorej sa každý žiak a triedny učiteľ podpísali a získali svoju vlastnú stužku bažanta. Nasledoval záverečný spoločný tanec a fotka☺ 

Na otázku, či sa imatrikulácia páčila, žiaci odpovedali kladne a so šibalským úsmevom. 

Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí vytvorili super atmosféru☺.  

Vaša III. AO

najnovšie články