iBobor

28. 11. 2013 | Aktuality

Dňa 12.11.2013 sa organizovala súťaž iBobor.

Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

Súťaž chce iniciovať v študentoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže.

Repezentovali ju žiaci II.F a I.A triedy v kategórii Juniori.

Najlepšie výsledky dosiahli a diplomy od organizátorov súťaže získavajú:

Tomáš Špliňo   II.F   percentil 94

Kristián Pňaček II.F percentil 93

Adrián Hančák I.A percentil 87

Sebastián Dubeň I.A percentil 82

Lukáš Pánik II.F percentil 82

ibobor

 

najnovšie články