iBOBOR – výsledky

03. 12. 2017 | Aktuality

Úspešní riešitelia informatickej súťaže iBobor

Dňa 6.-7.11.2017 prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa jej žiaci vybraní žiaci v kategórii: JUNIOR a SENIOR.

V kategórii Juniori súťažilo spolu 7 775 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov bolo 738. V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov bolo 1 381. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu “kladných bodov”.

Na našej škole sa to podarilo:

Branko Záchemský, 2.D
Dominik Žuffa, 2.D
Gregor Bartoš, 3.A
Jakub Rončák, 3.F
Dávid Sojčák, 3.F
Branislav Bajčičák, 4.F
Erik Ďurčák, 4.F
Patrik Kolenčík, 4.F
Šimon Lipka, 4.F
Martin Ovšák, 4.F

Gratulujeme!!!

najnovšie články