Hviezdoslavov Kubín

16. 02. 2013 | Aktuality

Tak ako každoročne, aj tento rok sa 15. februára 2013 uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, ktorému predchádzali triedne kolá.

Víťazi triednych kôl svojím umeleckým prednesom prispeli  k povzneseniu krásy slovesného umenia, preto to porota nemala ľahké. Nakoniec rozhodla takto:

Kategórii próza:

  1. miesto Marcela Košútová II.AO
  2. miesto  Veronika Zbojová III.AO
  3. miesto   Eva  Ľabdíková II.AO

Kategórii poézia:

  1. miesto Ľubomír Lepáček III.AO,  Simona Pisoňová I.AO
  2. miesto Katarína Franeková II.F
  3. miesto Katarína Kyseľová I.AO,  Soňa Škvareková  III.AO

 

najnovšie články