„Terra Magica Fantastica“

10. 10. 2010 | Aktuality

11. októbra 2010(pondelok) – počas 4. a 5. h (10.30-12.10h)
sa celý 1. ,  2. ročník  a III. B a III. AO zúčastia v kine Javor  motivačného hudobného programu

„Terra Magica Fantastica“

v podaní Boris Letrich so skupinou – LETATR Martin

Dĺžka trvania programu je približne 70 minút, cena  2 kultúrne poukazy alebo 2 eurá.

Organizácia:

  1. triedni učitelia oznámia žiakom informácie o akcii a vyzbierajú po 2 kultúrne preukazy alebo po 2 eurá – odovzdajú aj so zoznamom žiakov a uvedeným súčtom  počtu poukazov a  súčtom eur na sekretariáte školy do 05. 10. 2010 (streda)
  2. presná organizácia akcie bude zverejnená neskôr

najnovšie články