Hodiny tvorivej práce

18. 06. 2018 | Aktuality

 

Žiačky našej školy: Remeňová, Galčíková, Resutíková, Loneková, Turčáková sa zapojili do súťaže Môj originálny čitateľský denník. 

Základom súťaže bolo literárne spracovať min. 5 diel podľa vlastného výberu (moderná literatúra, slovenská historická literatúra, básnické zbierky, diela z povinného čítania, atď.). Potrebné bolo vyjadriť vlastný názor na dielo a porovnať recenzie. Dôraz sa kládol na gramatiku, pravopis, ručné písanie, vlastné ilustrácie a kreativitu  (druh väzby, papiera …). Denník mohol vytvoriť jednotlivec, prípadne tím žiakov.

Dievčatá svoje čitateľské zručnosti spojili s tvorivou prácou a zhmotnili to do svojich naozaj originálnych čitateľských denníkov. Ich hodiny tvorivej práce je možné vidieť na niekoľkých fotografiách (avšak niektoré techniky, ktoré použili, fotka nedokázala zachytiť).

 

najnovšie články