GIRL´S DAY

05. 05. 2015 | Aktuality

V štvrtok 23. apríla 2015, v rámci  celosvetového dňa žien v IKT, podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku prijali vo svojich priestoroch dievčatá – stredoškoláčky a program, ktorý im pripravili, sa týkal informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy. Aj študentky našej školy sa zúčastnili tejto akcie.

V priestoroch Žilinskej univerzity, na fakulte Riadenia a informatiky, katedra matematických metód a operačnej analýzy, boli dievčatám, žiačkam III. AO triedy poskytnuté informácie o možnostiach štúdia na fakulte. Ďalej boli oboznámené pracovníkmi univerzity, aké sú možnosti a využitia IT technológií zameraných na programovanie, čo všetko sa môžu naučiť a aké to má výhody pri hľadaní zamestnania v budúcnosti. Následne im boli prezentované jednotlivé simulačné úlohy niektorých absolventov školy.

Ďalšia skupina študentiek z II. AO a III. AO triedy navštívili firmu Johnson Controls v Námestove. Dozvedeli sa o  fungovaní firmy, o výrobnom programe, ktorý mali možnosť vidieť v rámci prehliadky závodu (montážna časť, výroba plastov), stretli sa s pracovníčkami na manažérskych a leaderských pozíciách a spoznali ich osobné príbehy. V závere exkurzie pracovníčky firmy študentky prekvapili  tombolou a malými darčekmi s logom firmy.

najnovšie články