Generácia €uro

14. 12. 2016 | Aktuality

Postúpili sme do 2. kola

Tímu 5-tich žiačok z Obchodnej akadémie sa, pod vedením Ing. Sabovej, podarilo úspešne vypracovať online kvíz a prebojovať do 2. kola medzinárodnej súťaže Generácia €uro.

Tím „GenerationAO“ tvoria:

  1. Nikola Jendrušáková IV. AO,
  2. Simona Galčíková IV. AO,
  3. Nikola Kupčíková IV. AO,
  4. Klaudia Antalcová IV. AO,
  5. Monika Žitňáková III. AO.

Kvíz obsahoval tri úrovne. Všetky úrovne zvládli na 100 percent.  Zo 129 slovenských tímov bolo do 2. kola pozvaných len 42 tímov s najlepším skóre.

Účelom súťaže je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Prostredníctvom informácií o fungovaní menovo-politických nástrojov a na základe údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), si vytvoria predstavu o úlohe a fungovaní centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť poznatky študentov o Eurosystéme a svete financií. Na úrovni jednotlivých krajín súťaž organizujú národné centrálne banky krajín eurozóny.

Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl – online kvíz, odborná esej a prezentácia vlastných návrhov na rozhodnutie Rady guvernérov v NBS pred odbornou porotou.  Ak chce tím uspieť, musí prejsť všetkými kolami. Víťaz národnej súťaže sa zúčastní na záverečnom  odovzdávaní cien v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Motivácia je veľká. Nám ostáva pustiť sa do 2. kola – Vypracovanie odbornej eseje o predpokladanom marcovom (2017) rozhodnutí Rady guvernérov ECB v oblasti menovej politiky, ktorým bude predikovať budúci vývoj eurozóny.

Viac sa o súťaži dozvieš na www.generaciaeuro.sk alebo na Facebook-u: Generacia €uro Slovensko.

najnovšie články