Generácia Euro

01. 03. 2015 | Aktuality

Súťaž Generácia €uro – dve kolá máme za sebou

Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky krajín eurozóny v októbri m. r. spoločne otvorili 4. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl pod názvom „Generácia €uro“. Je zameraná na spoznávanie fungovania menovej politiky krajín, ktoré prijali spoločnú menu Euro.

Po absolvovaní workshopu v expozitúre ECB v Banskej Bystrici sa na našej škole do súťaže zapojil tím dievčat zo IV. AO študijného odboru obchodná akadémia pod vedením Ing. Moniky Sabovej:

Dominika Kabáčová, Tatiana Mensárová, Veronika Paľová, Martina Trojanová a Lenka Turčáková. 

1. kolo – Online kvíz prebiehal v novembri 2014 a mal tri úrovne (začiatočník, pokročilý, expert). Tímu sa podarilo dosiahnuť najvyššie skóre 100 % ☺, za čo získali priamo od Národnej banky Slovenska diplom a boli pozvané do 2. kola. Celkove sa 1. kola zúčastnilo 104 tímov z celého Slovenska.

2. kolo – Vypracovanie a zaslanie odbornej eseje prebiehalo do 15. februára 2015.

Úlohou tímu bolo, na základe ekonomickej a menovej analýzy v eurozóne, navrhnúť opatrenia a predikovať rozhodnutie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky na marcovom (2015) zasadnutí vedúce k zabezpečeniu cenovej stability v eurozóne.

Do národného finálového kola, ktoré sa bude konať 15. apríla 2015 priamo v centrále NBS v Bratislave, bude pozvaných 5 najlepších tímov z celkového počtu 23, ktoré vypracovali najkvalitnejšie eseje.

Viac sa o súťaži dozvieš na www.generaciaeuro.sk alebo na facebook-u: Generacia €uro Slovensko.

najnovšie články