Florbalový turnaj stredných škôl

08. 12. 2015 | Aktuality

Žiaci Spojenej školy Tvrdošín,  reprezentanti SR vo florbale, za podpory zástupcov Žiackej školskej rady, predložili vedeniu školy iniciatívny návrh usporiadať súťaž pre žiakov stredných škôl prevažne z Hornej Oravy v spomínanej športovej disciplíne.

Vedenie školy akceptovalo ich návrh a prebralo garanciu nad usporiadaním súťaže.

Z tohto titulu Žiacka školská rada zorganizovala súťaž vo florbale pod názvom Gessay Florbal Cup 2015, ktorý sa uskutočnil 7. decembra 2015 v telocvični školy.

Florbalový turnaj žiakov stredných  škôl „O pohár Žiackej školskej rady  Spojenej školy Tvrdošín“ mal svojho víťaza:

  1. miesto – Spojená škola Tvrdošín 
  2. miesto – Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  3. miesto – Spojená škola Nižná

Individuálne ocenenia:

  • najlepší brankár – Kristián Reguly IV. A/E
  • najlepší strelec – Samuel Zemančík I. A
  • najlepší hráč – Erik Hujo IV. A/E

Víťazom srdečne blahoželáme a osobitné poďakovanie touto cestou patrí aj predsedovi ŽŠR Marekovi Bajčimu, ktorý zinicioval a zorganizoval športové podujatie.

najnovšie články