Finančný kompas

02. 03. 2014 | Aktuality

Finančný kompas je vedomostná súťaž  pre študentov stredných škôl, aby si otestovali úroveň finančnej gramotnosti zaujímavou a zábavnou formou. Motiváciou sú atraktívne výhry pre úspešných riešiteľov,  aj pre ich školy.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách a preverí vedomosti študentov testovými otázkami a slovnými úlohami zameranými na základné finančné vedomosti. Prvé dve kolá budú prebiehať on-line formou a tretie finálové kolo prezenčne v priestoroch Nadácie PARTNERS.

Z našej školy postúpili do 2. kola súťaže títo žiaci:

Michaela Floreková, Ivana Djobeková, Ivan Ganobčík, Mária Lubasová, Branislav Majer,

Nikola Šípošová, Adam Tekeľ, Lenka Turčáková, Veronika Zbojová, Lucia Žitňáková.

 

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalších kôl súťaže.

najnovšie články