Finančná olympiáda

21. 12. 2018 | Aktuality

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA …

Kto bude zaradený do súťaže?

Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

Časový harmonogram súťaže

I. otvorené kolo súťaže – 19. 11. 2018 o 12.00 hod. – 23. 01. 2019 o 23.59 hod.

II. uzavreté kolo súťaže – 18. 02. 2019 o 00.00 hod. – 25. 03. 2019 o 23.59 hod.

III. finálové kolo súťaže – koniec mesiaca apríl 2019, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.  

Výhry

Víťazi súťaže získajú vecnú cenu a finančnú cenu pre strednú školu na území SR, na ktorej študujú v deň uskutočnenia III. finálového kola súťaže, nasledovne: 

  1. miesto – vecná cena Apple MacBook Air pre študenta a finančná cena 2 000 eur pre školu
  2. miesto – vecná cena Apple iPad mini pre študenta a finančná cena 1 000 eur pre školu
  3. miesto – vecná cena Apple iPod nano pre študenta a finančná cena 500 eur pre školu

 

najnovšie články