Finančná gramotnosť

17. 03. 2019 | Aktuality

V piatok 15.03.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili prednášky na tému finančná gramotnosť. Pani Balleková im priblížila hlavne II.pilier dôchodkového zabezpečenia a  možnosti financovania ich budúcich  plánov – štúdia, či bývania.  

najnovšie články