Finančná akadémia

21. 12. 2018 | Aktuality

V mesiacoch november – december 2018 prebiehala na našej škole Finančná akadémia pre žiačky III. AO triedy. V rámci jednotlivých stretnutí s Ing. Marekom Dudášom a Veronikou Blahútovou, finančnými odborníkmi zo spoločnosti Partners Group SK sa žiačky zaujímavým spôsobom dozvedeli, ako rozumne narábať s peniazmi, zostaviť osobný rozpočet, vybrať vhodný druh sporenia či poistenia, akými spôsobmi sa dá financovať bývanie, na čo treba pamätať pri investovaní, aj ako fungujú piliere dôchodkového poistenia. Získané vedomosti si žiačky mohli overiť riešením rôznych testových úloh z oblasti finančnej gramotnosti.

Vzdelávací cyklus bol zároveň dobrou prípravou a tréningom na zapojenie sa žiačok do 

7. ročníka finančno–vedomostnej súťaže pre stredné školy Finančná olympiáda.

A aké pocity a dojmy majú žiačky z týchto stretnutí?

„Zaujímavé prednášky plné nových informácií, ktoré sú nám potrebné v bežnom živote.“

„Super, páčili sa mi prezentácie a výklad. Dozvedela som sa veľa nových a užitočných vecí do života. Viem, že 10 % z príjmov si mám každý mesiac odložiť.“

 „Zaujímavé prednášky o témach, ktoré sú pre nás dôležité. Dozvedela som sa veľa nových informácií.“

 

najnovšie články