Finále strojárskej olympiády

24. 02. 2015 | Aktuality

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnilo finále VIII. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo v Bratislave v priestoroch Slovenskej technickej univerzity.

Na základe úspešného absolvovania testov a zaslania vlastných projektov, postúpili žiaci do finálového celoslovenského kola. Vo tomto kole obhajovali projekty pred odbornou komisiou, ktorú tvorili traja členovia univerzity na čele s docentom príslušného odboru. Na základe úspešnosti testov a obhajoby vlastných projektov zastupovali Spojenú školu Tvrdošín dvaja žiaci.

V kategórii Aplikovaná machanika a mechatronika Matúš Bystričan súťažil s projektom CNC frézka, za ktorý obsadil 1. miesto a finančnú odmenu vo výške 300,- €.

V kategórii Automobily, lode a spaľovacie motory Jozef Medvecký súťažil s projektom Buggy,
za ktorý obsadil 2. miesto a finančnú odmenu 200,-€.

Finančné ohodnotenie sponzorovala automobilka Volkswagen Slovakia. Ceny im slávnostne odovzdali doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. – dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. – prodekan STU a predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Albert Reimond.

Súčasťou výhry  bolo prijatie žiakov, ktorí obsadili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách
na štúdium na STU bez skúšok a bez poplatku. Zároveň naša škola obdržala za umiestnenie v obidvoch kategóriách spolu 1 000,-€.

Súťaž bola cenným prínosom pre žiakov, ale aj pre školy, ktoré sa takto mohli prezentovať na tej najvyššej úrovni akou je akademická pôda.

Výhercom blahoželáme.

najnovšie články