Exkurzia na Čierny Váh…

09. 06. 2011 | Aktuality

…sa uskutočnila 2.6.2011

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh s najväčším výkonom v strednej Európe,
najvyššie položená na Slovensku.
Je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou
a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou.
Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160 m nemá vlastný prítok.
Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu,
vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.

najnovšie články