Exkurzia do Viedne

14. 10. 2013 | Aktuality

Dňa 10. 10. 2013 sa žiaci Spojenej školy Tvrdošín spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Cieľom tejto poznávacej exkurzie bolo oboznámiť žiakov so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta.

K histórii Viedne neodmysliteľne patria historické pamiatky mapujúce život dynastie Habsburgovcov, ako zámok Schönbrunn (cisárske letné sídlo), Hofburg (cisárska zimná rezidencia, v súčasnosti sídlo spolkového prezidenta), socha  panovníčky Mária Terézie, Prírodovedné a Umenovedné múzeum, ako i  symboly Viedne – Dóm Svätého Štefana a zábavný park Prater.

Poznávacia exkurzia splnila svoj cieľ. Žiaci mali možnosť vidieť a spoznať minulý a súčasný obraz Viedne a uplatniť svoje jazykové znalosti v praxi.

 

 

najnovšie články