Evanjelizačné stretnutie

19. 04. 2018 | Aktuality

 V rámci Týždňa ľudových misií vo farnosti Tvrdošín bolo všetkým žiakom ponúknuté evanjelizačné stretnutie trvajúce      1 vyučovaciu hodinu. Prihlásilo sa a zúčastnilo sa ho vyše 250 žiakov. 

Realizovali ho pátri redemptoristi s evanjelizačnou skupinou mladých z Banskej Bystrice. Pomocou krátkych scénok, hudobných videoklipov, životných svedectiev mladých a príhovoru sa žiaci zamysleli nad svojím obrazom a chápaním Boha, uvažovali o význame Desatora, ako návode na šťastný a spokojný život, o osobnom vzťahu k Ježišovi Kristovi a aké miesto mu dávajú vo svojom živote. Na záver zaznela kňazská modlitba príhovoru a pozvanie na misijný program pre mladých, ktorý začína svätou omšou v piatok 20. apríla 2018 vo farskom kostole v Tvrdošíne.

 

najnovšie články