Európsky deň jazykov …

05. 10. 2015 | Aktuality

 

… sa na našej škole uskutočnil dnes a zúčastnili sa ho všetci študenti 3. ročníka. Bolo chutne a veselo.

Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, spoznávaní nových kultúr, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle a tak prispieva porozumeniu ľudí a kultúrnej tolerancii medzi národmi. Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra. Na našej škole sme si ho pripomenuli 5. októbra 2015. Cieľom učiteľov  bolo podnietiť žiakov, aby sa učili cudzie jazyky s radosťou. V tento deň prebehlo na našej škole veľa zaujímavých aktivít – ochutnávka národných jedál a nápojov, zaujímavé súťaže, prezentácie rôznych Európskych krajín / Veľká Británia, Nemecko, Rusko, Francúzsko, Nórsko a Španielsko/. Zvládnutie cudzieho jazyk nie je jednoduché. Deň Európskych jazykov na našej škole žiakov presvedčil o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou.

najnovšie články