Európsky deň jazykov

02. 10. 2018 | Aktuality

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.
Aj naša škola sa opakovane zapojila do tohoto zaujímavého podujatia, nielen ochutnávkou jedál ale aj prezentáciou o krajinách Európy a priblížením projektu eTwinning. 

najnovšie články