eTwinning – elektronická družba

23. 11. 2014 | Aktuality

eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning  a zameriava s na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Európske školy uzatvárajú partnerstvá, plánujú projekty podľa vlastného výberu a spolupracujú v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace“.

Od 29. októbra sa naša škola aktívne zapojila do projektu s názvom THIS IS THE PLACE WE LIVE IN: IMAGES, SOUNDS, TASTES. Našimi partnermi je 12 škôl – Grécko, Turecko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko. Našim komunikačným jazykom je angličtina. Tešíme sa na prácu na projekte a nové priateľstvá.

študenti I.F a II.F

najnovšie články