Erasmus plus

22. 09. 2015 | Aktuality

Projekt Erasmus plus

Naša škola získala finančný príspevok vo výške  51 000  eur z programu Erasmus plus – programu Európskej Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Názov projektu znie: „Teória –  poklad, prax – kľúč k nemu.“ Erasmus plus poskytuje príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy v získavaní pracovných skúseností v zahraničí, čo im umožní naučiť sa nové zručnosti. Projekt bude trvať dva roky /jún 2015 – jún 2017/ a jeho vyvrcholením bude uskutočnenie mobility, v rámci ktorej sa 21 vybraných žiakov tretieho ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum a dvaja učitelia odborných predmetov zúčastnia trojtýždňovej stáže v Prahe v máji 2016. Našou hostiteľskou organizáciou bude Stredná priemyselná škola Praha Třebešín. Kritériami pri výbere žiakov budú nielen ich študijné výsledky, ale najmä snaha vzdelávať sa, reprezentovať a miera ich osobnej motivácie. Hlavným cieľom projektu je prepojiť teoretické štúdium našich žiakov s praxou v stredisku praktického vyučovania Strednej priemyselnej školy Praha Třebešín. Pridanou hodnotou pre žiakov a vyučujúcich bude zoznámenie sa s  históriou a súčasnosťou krajiny, s ktorou nás spája bohatá  minulosť. Žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci.

Erasmus

 

 

najnovšie články