ENGLISH WEEK 

14. 12. 2017 | Aktuality

PK CUJ organizuje  anglický komunikačný kurz pre študentov, ktorý je vedený americkým lektorom  Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

  • Kurz bude prebiehať 4 dni,  v čase vyučovania, v počte

6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.

  • Počet žiakov v skupine:  12
  • Miesto konania: učebňa č. 12
  • Čas konania: každý deň od 7:50 do 13:20

Prihlásení žiaci sa môžu podrobne informovať u svojich vyučujúcich anglického jazyka.

najnovšie články