ENGLISH WEEK 

11. 05. 2017 | Aktuality

PK CUJ organizuje týždenný anglický komunikačný kurz pre študentov vedený americkým lektorom Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

  • Kurz bude prebiehať 4 dni  v čase vyučovania v počte  6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.
  • Cena kurzu je 28 €/ 24 hodín.
  • Počet žiakov v skupine:  12 – 18 (obmedzená kapacita)
  • V prípade záujmu sa prihláste u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 15.05.2017.
  • Sumu 28€ treba zaplatiť pri nahlásení sa na kurz.

ENGLISH WEEK 

PK CUJ organizuje týždenný anglický komunikačný kurz pre študentov vedený americkým lektorom Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

  • Kurz bude prebiehať 4 dni,  čase vyučovania v počte

6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.

  • Cena kurzu je 28 €/ 24 hodín.
  • Počet žiakov v skupine:  12 – 18 (obmedzená kapacita)
  • V prípade záujmu sa prihláste u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 15.05.2017.

Sumu 28€ treba zaplatiť pri nahlásení sa na kurz.

najnovšie články