Elektro 2016

19. 05. 2016 | Aktuality

Navrhnúť a skonštruovať Dopravník S 1200 riadený PLC sa rozhodol Michal Ončo  a odprezentoval ho na 11. ročníku Medzinárodnej konferencii Elektro 2016, ktorú usporiadala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. V rámci konferencie jedna zo sekcii bola venovaná vzdelávaniu v elektrotechnike a informačných a komunikačných technológiách. Najlepšie práce za školu prezentovali žiaci z celého Slovenska a hodnotiaca komisia mala zložitú úlohu vyhodnotiť objektívne poradie prezentovaných prác.

Michal Ončo obhájil tretie miesto.  K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme.

najnovšie články