Ekonomická olympiáda

20. 12. 2017 | Aktuality

Ekonomická olympiáda ...

Do dnešného dňa sa do Ekonomickej olympiády prihlásilo už 48 škôl z celého Slovenska. Okrem toho sme nadviazali partnerstvo s ďalšími univerzitami a členmi odbornej rady súťaže sa stali poprední slovenskí ekonómovia.

Ako prebieha školské kolo Ekonomickej olympiády?

Školské kolá olympiády budú prebiehať v týždni od 15.1. – 19.1.2018. Vopred Vám pošleme odkaz na testovú aplikáciu, ktorý na úvod súťaže pošlete zapojeným študentom. Študenti môžu absolvovať test v počítačovej miestnosti ako aj na vlastných počítačoch s pripojením na internet, vždy pod dohľadom pedagóga. Test má časový limit 40 minút. Jeho začiatok si určí pedagóg.

Študenti sa prihlasujú u svojho učiteľa občianskej náuky alebo ekonómie do 9.1.2018.

najnovšie články