e-testovanie na našej škole

26. 10. 2016 | Aktuality

V dňoch 12.10.-25.10.2016 sme v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vykonali elektronické testovanie v niektorých vybraných triedach. Žiaci IV.A robili test z anglického jazyka, žiaci III.AO z finančnej gramotnosti, žiaci I.D a IV.F  z matematiky a žiaci II.F z čitateľskej gramotnosti. Všetky testy vychádzajú z požiadaviek vzdelávacích štandardov pre jednotlivé predmety. Aj keď podrobné výsledky prídu na školu až po ukončení testovacieho obdobia jeseň 2016, žiaci pri ukončení testu videli aspoň svoju percentuálnu úspešnosť . Môžu si vytvoriť objektívnejší pohľad o svojich vedomostiach a schopnostiach, v čom sú naozaj dobrí a kde majú prípadne nejaké slabiny. Dôležité je to najmä pre štvrtákov, pretože testy pre externú časť maturitnej skúšky vypracuje práve táto organizácia a budú mať podobný charakter.

najnovšie články