e-testovanie Jeseň 2017

28. 10. 2017 | Aktuality

V dňoch 9.10. – 26.10.2016 sa v našej škole v spolupráci s NÚCEM uskutočnilo e-testovanie Jeseň 2017. Jeho cieľom je, aby si žiaci mohli overiť svoje vedomosti v porovnaní s inými žiakmi nielen v triede, ale aj v rámci Slovenska a získať tak obraz o svojích prípadných rezervách.

Všetky triedy prvého ročníka absolvovali test z matematiky, druhého a tretieho ročníka test z čitateľskej gramortnosti a štvrtého ročníka test zo slovenského jazyka a literatúry.

najnovšie články