Domáce násilie – beseda

26. 11. 2018 | Aktuality

Dňa 23. 11. 2018 sa pre študentky našej školy uskutočnila veľmi poučná prednáška, vďaka ktorej sme sa dozvedeli o domácom násilí, o drogách, alkohole a cigaretách – o veciach, ktoré dokážu človeku veľmi znepríjemniť život, napriek tomu, že si myslia, že im to poskytne druhý dych do života. 

Domáce násilie je v dnešnom svete veľmi rozšírené. Ani si nevieme predstaviť, čo sa môže diať v domácnosti manželov – našich susedov, či našich príbuzných a kamarátov. Deje sa to za blízkymi dverami, no na povrch nevyjde nič. Pravda sa ukáže až vtedy, keď ide o život. Vďaka psychológovi, pánovi Vlkolinskemu sme si mohli vypočuť skutočné príbehy zo života ľudí, ktorí boli nútení obrátiť sa na odbornú pomoc, lebo boli na konci so svojimi silami. Samotné študentky sa vyjadrili: „Zaujali nás príbehy žien, ktoré nám odprezentovali. Vieme, kde hľadať pomoc pri domácom násilí a spoznali sme rôzne formy domáceho násilia.“ Vieme, že si túto situáciu niekedy ťažko dokážeme pripustiť, no ani nevieme, ako sa do nej dostaneme. „O tejto téme sa treba rozprávať, aj keď si myslíme opak. Možno nás to presvedčí obrátiť sa s prosbou o pomoc skôr.“ 

Súčasťou prednášky boli aj krátke filmové ukážky o vplyve drog, cigaretách a alkohole. Za týmto zlom sú peniaze. Ľudia chcú stále viac. Dúfajú, že vďaka gemblerstvu bude ich rodina šťastná, lebo budú mať peniaze. Lenže na druhej strane stojí rodina, ktorá sa trápi, lebo otca nevidia, peniaze sa míňajú, keďže stávkuje viac a viac. Pán policajt Tibor Šandor nám taktiež predniesol skutočné prípady, ktoré sa udiali, aj u nás, na krásnej Orave. Sú to prípady, ktoré k nám neprišli z Ameriky. Prišli od nás ľudí, a treba sa ich strániť. 

„Násilie, drogy, cigarety – všetko, čo kazí charakter človeka a ničí druhé životy – nič z toho netreba brať na ľahkú váhu. Netreba sa báť zavolať policajtov, aby prišli na pomoc.“ 

Pevne verím, že táto prednáška pre nás všetkých nebola len dôvodom, aby sme sa vyhli dvom vyučovacím hodinám, ale vezmeme si z neho veľa rád, ktoré nám v budúcnosti – ani nevieme ako – môžu pomôcť. 

Júlia Dedinská

najnovšie články