DOMA v EÚ aj v Trstenej

17. 06. 2019 | Aktuality

DOMA v EÚ aj v Trstenej – Ide o budúcnosť Európy – Hovorme o nej…

Tak znel názov podujatia, ktorého sa zúčastnili žiačky III. AO triedy v utorok 11. júna 2019 v Trstenej. Prebiehalo pod záštitou primátorky mesta Trstená p. M. Zmarzlákovej a usporiadalo ho Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Išlo o neformálnu diskusiu občanov s predstaviteľmi európskych inštitúcií pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Hosťom podujatia bol Ladislav Miko – vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Dušan Chrenek – poradca Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (rodák zo Zábiedova).

Prebiehalo v troch blokoch:

 1. Diskusia v kine Mier.
 2. Neformálne spoločné občerstvenie v hoteli Roháč.
 3. Kvízy, súťaže a informačný stánok na Námestí M. R. Štefánika.

O podujatí nechajme hovoriť samotné dievčatá z III. AO triedy. Tu sú ich postrehy:

 • Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Hostia boli odborníci. Pôsobili veľmi presvedčivo, komunikovali pútavo  a zrozumiteľne. 
 • Vtipné bolo úvodné video o tom, ako nás Európa spája s podtónom ochrany práv spotrebiteľa.
 • Dozvedeli sme sa ako vôbec EÚ funguje.
 • Lepšie sme pochopili prácu Európskej komisie, systém fungovania Európskeho parlamentu a iných európskych inštitúcií. 
 • Viac sme sa dozvedeli o oblastiach nášho spoločenského života, ktorých riadenie je vo výhradnej kompetencii orgánov EÚ, štátu, resp. ktorých riešenia prebiehajú spoločne.
 • Spomenuté boli aj témy: problematika prideľovania a následného  rozdeľovania eurofondov, dotácie do poľnohospodárstva, dvojitá kvalita potravín, životná úroveň občanov EÚ, podmienky zamestnania v inštitúciách EÚ, a mnohé iné.
 • Podnetným bolo aj vysvetlenie, ako môže europoslanec  „presadiť svoje požiadavky, resp. požiadavky vlastného štátu“ na pôde EÚ a aké kritériá by nás mali viesť pri rozhodovaní o voľbe toho „nášho europoslanca“. 
 • V závere sme dostali aj malý eurobalíček ☺

najnovšie články