Diecézne stretnutie mládeže v Poprade

07. 05. 2012 | Aktuality

Žiacka školská rada organizuje účasť na

DIECÉZNOM STRETNUTÍ MLÁDEŽE   v Poprade    18. – 20. máj 2012 (piatok – nedeľa)

 info: facebook.cpm/dsmpoprad

 Záujemcovia z 1. – 3. ročníka – prihláste sa alebo informujte sa do piatku 11. mája 2012

u žiakov:  Barnášová – III. AO  ,   Branický – II. E

 Organizačné stretnutie – 11. mája 2012 (piatok) o 10.20h v učebni 27

 Letáky u vášho triedneho učiteľa

najnovšie články