Deň učiteľov

04. 04. 2015 | Aktuality

Nie mnohé povolania majú svoj deň v kalendári. Učitelia však medzi nich patria, veď po rodičoch nám práve oni venujú najviac času. Sú to oni, čo nás vychovávajú, sprostredkúvajú nám poznatky rôznych vedných a spoločenských odborov, učia nás vnímať umenie, dbajú o náš zdravý telesný i duševný vývin. Vedia o našich tajomstvách, radostiach i problémoch… Pri tejto príležitosti členovia Žiackej školskej rady v mene žiakov pripravili rozhlasový oznam, aby sme si na pôde Spojenej školy pripomenuli Deň učiteľov. V tento sviatočný deň sme sa chceli našim učiteľom zo srdca poďakovať a odovzdať im kvietok, ktorý by za nás vyjadril našu úprimnú vďaku a lásku.

 

najnovšie články