Deň učiteľov

28. 03. 2014 | Aktuality

Deň učiteľov

Nie mnohé povolania majú svoj deň v kalendári. Učitelia však medzi nich patria, veď po rodičoch nám práve oni venujú najviac času. Sú to oni, čo nás vychovávajú, sprostredkúvajú nám poznatky rôznych vedných a spoločenských odborov, učia nás vnímať umenie, dbajú o náš zdravý telesný i duševný vývin. Vedia o našich tajomstvách, radostiach i problémoch… Pri tejto príležitosti členovia Žiackej školskej rady v mene žiakov pripravili rozhlasový oznam, aby sme si na pôde Spojenej školy pripomenuli Deň učiteľov. V tento sviatočný deň sme sa chceli našim učiteľom zo srdca poďakovať a odovzdať im kvietok, ktorý by za nás vyjadril našu úprimnú vďaku a lásku.  

Pri príležitosti spomínaného sviatku zložil Jozef Balcerčík z 1. E triedy aj báseň pre učiteľov:

 

Aspoň jeden deň v roku, 

vyslovujeme hlbokú vďaku.

Drahým učiteľom, Vám,

dnes hold, poctu vzdám.

 

Častokrát súžení našimi výstrelkami,

vyčerpaní zbytočnými otázkami,

vždy máte pre nás úsmev vrúcny,

obetujete nám čas tak veľmi vzácny.

 

Za to, že dávate omnoho viac,

viac, než zaslúži si hociktorý z nás,

jeden deň je síce chabý,

ale prijmite, prosím, od nás kúsok vďaky.

 

Robíte túto budovu školou,

a z obyčajných detí študentov.

Učiteľom putuje úprimné gesto,

za to, že robíte užitočným naše detstvo.

 

najnovšie články