Deň počatého dieťaťa

20. 03. 2018 | Aktuality

Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života, ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. Tento rok už prebieha 18. ročník.

Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do tejto ProLife aktivity. Chceme poukázať na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Svoj vnútorný postoj môžeme navonok symbolicky vyjadriť bielou stužkou, ktorú si v období od 18. marca do 25. marca pripíname na oblečenie. Vyvrcholením bude piatok, kedy vo vestibule usporiadame „Počatinovú párty“. Všetci ste srdečne pozvaní vyjadriť svoju vďačnosť za to, že sme…

A aká by to bola oslava, bez chutných koláčikov? Každý, kto chce, môže priniesť koláčiky a ponúkneme ich ostatným. Zároveň Vás pozývame aj na spoločnú modlitbu Krížovej cesty počas veľkej prestávky v zasadačke školy.

Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“

najnovšie články