Deň počatého dieťaťa

06. 04. 2016 | Aktuality

Deň počatého dieťaťa

Motto: „Oslávte s nami svoje „počatiny“!

Dňa 4. apríla sme sa pridali k prolife iniciatíve občianskeho združenia Fórum života v spolupráci so študentskou organizáciou ForLife mission a s ďalšími partnermi. 

Pripomenuli sme si vzácnosť každého ľudského života od momentu jeho počatia až po prirodzenú smrť. 

Šikovné dievčatá napiekli chutné koláčiky, vyzdobili sme vestibul, aby sme takto mohli všetci spoločne osláviť naše „počatiny“. Veď to ony odštartovali jedinečný život každého z nás. 

Osobné narodeniny slávime každý rok. Ale málokto z nás si uvedomí, že to vďaka rozhodnutiu našich rodičov sa dnes môžeme tešiť z nového dňa. Vďaka rozhodnutiu nechať  žiť a narodiť sa.

Nezabúdajme na to, veď koľkým to nikdy nebolo umožnené…

Aj na nich, na ich rodičov, či lekárov sme mysleli pri spoločnej modlitbe.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto milej akcii.

najnovšie články