DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

02. 11. 2011 | Aktuality

Spojená škola Tvrdošín s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya a Obchodná akadémia pripravila pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť

 

„Deň otvorených dverí“,

 

ktorý sa uskutoční dňa 10. novembra 2011

v čase od 8,00 do 15,00 hod.

Okrem prehliadky priestorov Spojenej školy Tvrdošín poskytneme žiakom základných škôl, ich rodičom a ďalším záujemcom informácie o študijných odboroch pre školský rok 2011/2012.

najnovšie články