Deň otvorených dverí

23. 11. 2015 | Aktuality

Dňa 19.11.2015 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnilo

234 žiakov z 32 základných škôl. 

Naši žiaci si pod vedením učiteľov pripravili prezentácie toho, čo sa v škole učia a tiež predviedli svoje vlastné práce a výrobky. Príjemným spestrením pre našu školu aj jej hostí boli zástupcovia združenia podnikateľov v odbore elektrotechniky a informačných technológií  – IT klastra a Žilinskej univerzity –  fakulty riadenia a informatiky.

Podľa vyjadrenia  žiakov zo základných škôl sa im  na našej škole páčilo, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho organizácii.

najnovšie články