Deň otvorených dverí

21. 11. 2017 | Aktuality

Vo štvrtok 9. novembra sme dvere našej školy otvorili širokej verejnosti a hlavne záujemcom o štúdium technických aj ekonomických smerov . Počas celého dňa mali možnosť prezrieť si priestory školy a jednotlivých odborných učební, ako aj náplne niektorých predmetov.
Vyše 140 návštevníkov ocenilo možnosť oboznámiť sa s našou školou.

Deň otvorených dverí doplnili aj  zástupcovia Žilinskej univerzity a Klastra zaict. Ich hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom vhodné pracovné podmienky, či podporiť konkurencie schopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných IT expertov a absolventov mimo regiónu. Naša škola pripravuje pre IT sektor absolventov a vzájomne spolupracuje s inštitúciami v oblasti informačných technológií.

najnovšie články