Deň otvorených dverí

14. 11. 2016 | Aktuality

 

Deň otvorených dverí Spojenej školy v Tvrdošíne nie je len prezentácia budovy školy a jej vybavenia, odborov, ktoré sa na našej škole vyučujú – mechatronika, technické lýceum, elektrotechnika, ale  predovšetkým je to ukážka schopností, tvorivosti a iniciatívy žiakov, učiteľov, vedenia školy aj ostatných zamestnancov. To, akí sú naši žiaci šikovní, schopní, akú majú chuť učiť sa a robiť nové veci, ukázali aj 10.novembra 2016 na Dni otvorených dverí Spojenej školy v Tvrdošíne. Predviedli deviatakom, ich rodičom a učiteľom, ktorí ich sprevádzali, čo ich zaujíma, čo všetko dokážu, čo vytvárajú počas vyučovacích hodín, no nezriedka aj mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Hostia, ktorí v tento deň našu školu navštívili, videli toho naozaj hodne,  od:  prezentácií zaujímavých akcií a projektov realizovaných na našej škole, cez ukážky vlastných prác  žiakov z oblasti programovania, elektrotechniky , sieťových technológií, či mechatroniky, až po vlastnú formulu, ktorú naši žiaci zostrojili v rámci projektu  Eco Shell maratón. V tento výnimočný deň sme našim hosťom predstavili aj nový odbor  Informačné a sieťové technológie, ktorý sa začne  na našej škole vyučovať  v  školskom roku 2017/2018. Je to odbor, v ktorom žiaci budú programovať v jazyku C a JAVA, veľa sa naučia o štruktúre a architektúre počítačov, o navrhovaní, vývoji a správe softvérových systémov, o efektívnej sieťovej komunikácii,  diagnostike porúch  počítačových sietí a pravdaže získajú medzinárodný certifikát CISCO v oblasti sieťových technológií. Napriek tomu, že tento odbor  sa bude v budúcom školskom roku na našej škole vyučovať prvýkrát,  žiaci zo základných škôl boli o ňom informovaní a živo sa oň zaujímali. Veľmi nás tiež potešilo,  že o štúdium našich odborov,   majú záujem aj dievčatá.

Deň otvorených dverí Spojenej školy v Tvrdošíne je pre celú našu školu špeciálnym dňom, kde všetkým našim hosťom ukážeme akou školu sme, aký vklad  dávame svojim žiakom do ich ďalšieho profesionálneho i osobného života.

Ak  sa Vám nepodarilo  prísť k nám 10.11.2016, pozývame Vás

na ďalší  Deň otvorených dverí, ktorý bude 22.2.2017.

Tešíme sa na Vás….

najnovšie články